Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

Ostatnio wprowadzona do baz BANKRUTa upad��o����

[1-1 ]
 1. Tyszka Grażyna
  14-100 Ostróda ul.Stefana Jaracza 15
  tel. fax
  KRS: NIP: REGON: RHB:
  Sędzia Komisarz Beata Banaszek - Piotrowska http://
  Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział: V Gospodarczy
  82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
  tel. fax
  Sygnatura akt V GUp 16/20
  Data ogłoszenia upadłości 2020-02-25
  EKD: 95 konsument
  Paciorkowski Antoni paciorkowskia@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/paciorkowskia.html

  W upadłości ogranizowany jest przetarg w dniu 2022-04-14
  Upadłość jest przeznaczona do sprzedaży w całości

  Tablica informacyjna upadłości
  Syndyk Masy Upadłości Pani Grażyny Tyszka (Sygn. Akt V GUp „of“ 16/20 ) zaprasza do składania ofert na sprzedaż:
  - udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 3 stanowiącej parter o pow. 106,56 m. kw w budynku dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym I piwnicą położonym w budynku przy ul. Stafana Jaracza 15 w Ostródzie Dla lokalu prowadzona jest Księgą wieczystą nr. EL1O/00046947/7 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, wraz z udziałem 187/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 32 o pow 0,1073 ha ujawniona w Kw nr EL1O/00003254/9 .
  Udzaiał ½ w nieruchomości został oszacowany na wartość 153500,00 zł ( słownie: sto piędziesiat trzy tysięcy pięćset złotych). Udział ½ w nieruchomości jest własnością Pani Grażyny Tyszka I udział ½ w nieruchomości jest własnością Mieczysława Tyszka.

  Księgi wieczyste są prowadzona w Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wydział V Ksiąg Wieczystych .
  Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 122800,00 zł co stanowi 80% wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
  Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartości oszacowania nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 16/20 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 12.04.2022 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 77 1090 2590 0000 0001 4476 2593.
  Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 14,30 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

  Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
  Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16. 2. [ BIURO SYNDYKA ][1-1 ]