Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...[1-1 ]
 1. Urszula Elżbieta Druchok
  14-100 Ostróda ul.Cicha 5
  tel. fax
  KRS: NIP: REGON: RHB:
  Sędzia Komisarz Anna Gracz - Kacicka http://
  Sąd Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział: V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
  82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
  tel. fax
  Sygnatura akt V GUp 49/20
  Data ogłoszenia upadłości 2020-05-18
  EKD: 95 konsument
  Paciorkowski Antoni paciorkowskia@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/paciorkowskia.html

  W upadłości ogranizowany jest przetarg w dniu 2021-10-27

  Tablica informacyjna upadłości
  Syndyk Masy Upadłości Pani Urszuli Druchok (Sygn. Akt V GUp „of“ 49/19) , ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:
  1. nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 96,24 m.kw położony na poddaszu w budynku trzykondygnacyjnym położonym w budynku przy ul. Cichej 5 w Ostródzie Dla lokalu prowadzona jest Księgą wieczystą nr. EL1O/00047310/0, wraz z udziałem 3565/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 528/7 o pow 0,0477 ha ujawniona w Kw nr EL1O/00010697/8 , która jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie
  Nieruchomości zostały oszacowane przez Rzeczoznawcę majątkowego na watość 173000,00 zł
  Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 80% wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
  Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż 80% wartość oszacowania nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 39/18 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 26.10..2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 77 1090 2590 0000 0001 4504 7367.
  Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 27.10.2021 r o godzinie 14,30 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

  Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
  Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16. 2. [ BIURO SYNDYKA ][1-1 ]