Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...[1-1 ]
 1. Jakubowski Marek
  13-200 Działdowo ul.Lentza 6
  tel. fax
  KRS: NIP: REGON: RHB:
  Sędzia Komisarz Dorota Dzieciątek - Świąder http://
  Sąd Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział: V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
  82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
  tel. fax
  Sygnatura akt V GUp 4/21
  Data ogłoszenia upadłości 2021-01-11
  EKD: 95 konsument
  Paciorkowski Antoni paciorkowskia@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/paciorkowskia.html

  W upadłości ogranizowany jest przetarg w dniu 2021-09-13

  Tablica informacyjna upadłości
  Syndyk Masy Upadłości Pana Marka Jakubowskiego (Sygn. Akt V GUp „of“ 4/21) , ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:
  1. udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 617 o pow. 417 m. kw zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 101,7 m.kw wraz z infrastrukturą techniczną. Nieruchomość położona jest w miejscowości Działdowo przy ul. Stanisława Lentza 6 powiat Działdowo. Dla nieruchomości prowadzona jest Księgą wieczystą nr EL1D/00014813/5. Wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej oszacowano przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 280.000,00 zł . Udział upadłego stanowi ½ i w związku z powyższym udział upadłego w nieruchomości określa się na wartość 140.000,00 zł ( sto czterdzieści tysięcy złotych ).
  2. udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 286/1 o pow. 5326 m. kw zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 270 m.kw, budynkiem biurowo – gospodarczym o pow. użytkowej 115 m. kw oraz wiatą o pow. użytkowej 348 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Uzdowo gmina Działdowo. Dla nieruchomości prowadzona jest Księgą wieczystą nr. EL1D/00031992/8 . Wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej oszacowano przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 272.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysięcy zł). Udział upadłego stanowi ½ i w związku z powyższym udział upadłego w nieruchomości określa się na wartość 136.000,00 zł ( sto trzydzieści sześć tysięcy złotych ) zł.
  Księgi wieczyste dla w/w nieruchomości są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 80% wartość oszacowania udziałów . Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
  Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż 80% wartość oszacowania poszczególnych nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 4/21 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 28.12.2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości w Brodnickim Banku Spółdzielczym 27 9484 1121 3009 0123 5637 0001
  Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 29.12.2021. r o godzinie 15,00 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

  Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
  Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16. 2. [ BIURO SYNDYKA ][1-1 ]