Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

Wybrana upad��o����

[1-1 ]
 1. Instal Poznań S.A.
  60-951 Poznań ul.J.Hallera 6-8
  tel. 061 835 20 19 fax 061 835 20 19
  KRS: 0000012606 NIP: 779-00-00-913 REGON: 631024510 RHB:
  Sędzia Komisarz Sachajko Marek http://
  Sąd Sąd Rejonowy Poznań Stare Mias Wydział: XI Wydział Gospodarczy
  61-752 Poznań ul. Grochowe Łąki 6
  tel. fax
  Sygnatura akt XI GUp 51/08
  Data ogłoszenia upadłości 2007-09-17
  EKD: 93 pozostała działalność usługowa
  Termin zgłaszania wierzytelności 2007-12-05
  Syndyk Kondek Piotr piotrkondek@poznet.pl http://www.kancelaria-poznan.com.pl


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  INSTAL POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XV Ukł. 29/02. [BM-6036/2002]

  Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2002 r. otworzył postępowanie układowe dla dłużnika "Instal" Poznań Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012606, sygn. akt XV Ukł. 29/02. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Hrycaj. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Andrzeja Pieścika, adres dla doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Libelta 1A, 61-706 Poznań. Wyznaczono termin sprawdzania wierzytelności na 2 lipca 2002 r., godz. 830, s. 6.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 110/2002 z dnia 2002-06-10 nr pozycji 6389
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XV GU 75/07, XV GUp 11/07. [BM-11935/2007]

  Sąd Rejonowy w Poznaniu, XV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 17 września 2007 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XV GU 75/07, ogłosił upadłość "INSTAL-POZNAŃ" S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000012606, w celu likwidacji majątku dłużnika. Sprawa została wpisana do repertorium GUp pod sygnaturę XV GUp 11/07. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od obwieszczenia w prasie i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod sygnaturą XV GUp 11/07. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marka Sachajko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kondka.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 194/2007 z dnia 2007-10-05 nr pozycji 12429
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BM-11092/2008]

  Sędzia komisarz postępowania upadłościowego "INSTAL POZNAŃ" S.A. z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt XI GUp 51/08) zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 6. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 173/2008 z dnia 2008-09-04 nr pozycji 11529
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BMSiG-8853/2009]

  Sędzia komisarz ustanowiony w niniejszej sprawie dotyczącej upadłości "Instal-Poznań" S.A. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 51/08, informuje, iż syndyk masy upadłości przedłożył częściowy plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału do tutejszego Sądu.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 126/2009 z dnia 2009-07-01 nr pozycji 8710
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BMSiG-12482/2009]

  Sędzia komisarz postępowania upadłościowego INSTAL POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt XI GUp 51/08) informuje, iż syndyk masy upadłości przedłożył czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 189/2009 z dnia 2009-09-28 nr pozycji 12151
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BMSiG-11050/2010]

  Sędzia komisarz ustanowiony w niniejszej sprawie dotyczącej upadłości INSTAL POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 51/08, informuje, iż syndyk przedłożył V uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 28 lipca 2010 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, i w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 178/2010 z dnia 2010-09-13 nr pozycji 11237
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poz-naniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BMSiG-3683/2012]

  Sędzia komisarz postępowania upadłościowego "Instal - Poznań" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 51/08, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi VI uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Grochowe Łąki 6. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 060/2012 z dnia 2012-03-26 nr pozycji 3935
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "INSTAL-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w Poz-naniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BM-15846/2008]

  Sędzia komisarz ustanowiony w niniejszej sprawie dotyczącej upadłości "Instal Poznań" S.A. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 51/08, informuje, iż syndyk masy upadłości przedłożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 21 października 2008 r. oraz drugą uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 4 listopada 2008 r., które przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" każdy wierzyciel umieszczony na tych listach może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 250/2008 z dnia 2008-12-23 nr pozycji 16267
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  INSTAL - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08. [BMSiG-6046/2013]

  Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 51/08 został sporządzony przez syndyka II częściowy plan podziału funduszów masy upadłości "Instal - Poznań" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grochowe Łąki 6. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 086/2013 z dnia 2013-05-06 nr pozycji 6118
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  INSTAL POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012606. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r., sygn. akt XI GUp 51/08.[BMSiG-12364/2014]

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. akt XI GUp 51/08, umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku INSTAL POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000012606. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
  Informacja znajduje się w MSiG nr 172/2014 z dnia 2014-09-05 nr pozycji 12105
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Tablica informacyjna upadłości
  Syndyk Masy Upadłości „Instal Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania oferta na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Kopanina, na którą składa się działka oznaczona ewidencyjnie jako Obręb Górczyn, mapa nr 19, o numerze ewidencyjnym 10/1 (powierzchnia 4821 m2). Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW PO1P/00007149/9.

  Oferty trzeba składać pisemnie w zamkniętych kopertach w terminie do 16 maja 2012r. na następujący adres: Piotr Kondek, ul. Śniadeckich 17/5, 60 – 773 Poznań.

  Cena minimalna dla działki nr 10/1 wynosi 572.900 zł netto, to jest 704.667 zł brutto.

  Szczegóły - www.kancelaria-poznan.com.pl (zakładka - Syndyk/Instal/Nieruchomość do sprzedaży) lub poprzez e-mail: piotrkondek@poznet.pl 2. [ BIURO SYNDYKA ][1-1 ]