Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?

Wybrana upad��o����

[1-1 ]
 1. BUDOMAL SP.J. Z.MITMAŃSKI,K.MITMAŃSKI,B.MITMAŃSKA,M.MITMAŃSKA W OSTRZESZOWIE W UPADŁOSCI
  63-500 OSTRZESZÓW ul.PRZEMYSŁOWA 19-20
  tel. 600-888-987 fax 062-765-36-65
  KRS: 0000079354 NIP: 6220110403 REGON: 250315543 RHB:
  Sędzia Komisarz JADWIGA DOBROWOLSKA http://
  Sąd SAD REJONOWY W KALISZU Wydział: V GOSPODARCZY
  62-800 KALISZ ul. ASNYKA 56 A
  tel. 062-765-77-05 fax
  Sygnatura akt VGUp. 8/06
  Data ogłoszenia upadłości 2006-11-15
  EKD: 45 budownictwo
  Termin zgłaszania wierzytelności 2007-04-09
  Syndyk PRZYSIECKI GRZEGORZ gprzysiecki@onet.eu http://www.portal-bankrut.pl/przysieckig.html

  W upadłości ogranizowany jest przetarg w dniu 2008-11-24

  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  Mitmański Krzysztof, Mitmański Zenon, Mitmańska Maria, Mitmańska Beata "BUDOMAL" Spółka jawna w Ostrzeszowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł. 22/02. [BM-207/2003]

  Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10.12.2002 r. w sprawie o sygn. akt V Ukł. 22/02 otwarto postępowanie układowe wobec Zenona Mitmańskiego, Krzysztofa Mitmańskiego, Beaty Mitmańskiej i Marii Mitmańskiej - wspólników Spółki jawnej w Ostrzeszowie. Sędzią komisarzem ustanowiono SSR Magdalenę Wilner. Nadzorcą sądowym ustanowiono radcę prawnego Witolda Gabrysia (adres do doręczeń: Bierzów 87, 63-507 Kobyla Góra). Wyznaczono terminy sprawdzenia wierzytelności na dzień 21.02.2003 r. i 28.03.2003 r., godz. 1000, sala 6.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 012/2003 z dnia 2003-01-17 nr pozycji 511
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  Krzysztof Mitmański, Zenon Mitmański, Maria Mitmańska, Beata Mitmańska BUDOMAL Spółka jawna w Ostrzeszowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł. 22/02. [BM-3113/2003]

  Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 28.03.2003 r. w sprawie o sygn. akt V Ukł. 22/02 dotyczącego postępowania układowego K. Mitmański, Z. Mitmański, M. Mitmańska, B. Mitmańska "BUDOMAL" Spółka jawna w Ostrzeszowie, wyznaczono dodatkowy termin sprawdzenia wierzytelności na dzień 16.05.2003 r., godz. 1000, sala 5.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 072/2003 z dnia 2003-04-11 nr pozycji 3372
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA "BUDOMAL" SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V Ukł. 22/02. [BM-5502/2003]

  Postanowieniem z dnia 16.05.2003 r. Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Spółki "BUDOMAL" Spółka jawna - Krzysztof Mitmański, Zenon Mitmański, Maria Mitmańska, Beata Mitmańska, w Ostrzeszowie, wyznaczył dodatkowy termin sprawdzenia wierzytelności na dzień 13.06.2003 r., godz. 1145, sala 5.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 109/2003 z dnia 2003-06-05 nr pozycji 5906
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA "BUDOMAL" SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V Ukł. 22/02. [BM-12588/2003]

  Postanowieniem z dnia 26.11.2003 r. w sprawie o sygn. akt V Ukł. 22/02 w postępowaniu układowym Krzysztofa Mitmańskiego, Zenona Mitmańskiego, Marii Mitmańskiej, Beaty Mitmańskiej "BUDOMAL" Spółki jawnej w Ostrzeszowie wyznaczono dodatkowy termin sprawdzenia wierzytelności na dzień 16.01.2004 r., godz. 900, sala 5.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 245/2003 z dnia 2003-12-17 nr pozycji 12853
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  Krzysztof Mitmański, Zenon Mitmański, Maria Mitmański, Beata Mitmańska BUDOMAL Spółka jawna w Ostrzeszowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł. 22/02. [BM-1157/2004]

  Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, z dnia 16.01.2004 r. w sprawie o sygn. akt V Ukł. 22/02 wyznaczono dodatkowy termin sprawdzenia wierzytelności w postępowaniu układowym "BUDOMAL" Spółki jawnej w Ostrzeszowie na dzień 12.03.2004 r., godz. 900, sala 5.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 033/2004 z dnia 2004-02-26 nr pozycji 1493
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA "BUDOMAL" SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V GU 43/06, V GUp 8/06. [BM-15694/2006]

  Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 15.11.2006 r. w sprawie o sygn. akt V GU 43/06 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika: Krzysztof Mitmański, Zenon Mitmański, Maria Mitmańska, Beata Mitmańska "Budomal" Spółka jawna w Ostrzeszowie. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 3 miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędzię komisarz - SSR Jadwigę Dobrowolską. Na syndyka masy upadłości ustanowiono Bogdana Karczmarza. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 8/06.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 006/2007 z dnia 2007-01-09 nr pozycji 312
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "BUDOMAL" KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 8/06. [BM-9294/2007]

  Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 28.06.2007 r. syndyk masy upadłości Krzysztofa Mitmańskiego, Zenona Mitmańskiego, Marii Mitmańskiej, Beaty Mitmańskiej "Budomal" Sp.j. w Ostrzeszowie przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i każdy zainteresowany może ją przeglądać w sekretariacie Sądu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 146/2007 z dnia 2007-07-30 nr pozycji 9759
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA "BUDOMAL" SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 8/06. [BM-2163/2008]

  Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Naprawcza - Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 31.01.2008 r. syndyk masy upadłości Krzysztofa Mitmańskiego, Zenona Mitmańskiego, Marii Mitmańskiej, Beaty Mitmańskiej "Budomal" Sp.j. w Ostrzeszowie, przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności i każdy zainteresowany może ją przeglądać w sekretariacie Sądu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 042/2008 z dnia 2008-02-28 nr pozycji 2653
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA "BUDOMAL" SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 8/06. [BM-10826/2008]

  Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztof Mitmański, Zenon Mitmański, Maria Mitmańska, Beata Mitmańska "Budomal" Sp.j. w Ostrzeszowie, sygn. akt V GUp 8/06, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 5 z dnia 22.07.2008 r. i każdy może ją przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 18, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 169/2008 z dnia 2008-08-29 nr pozycji 11307
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  KRZYSZTOF MITMAŃSKI, ZENON MITMAŃSKI, MARIA MITMAŃSKA, BEATA MITMAŃSKA "BUDOMAL" SPÓŁKA JAWNA w Ostrzeszowie. KRS 0000079354. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 8/06. [BM-15578/2008]

  Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym "Budomal" Sp. j. w Ostrzeszowie, sygn. akt V GUp 8/06, syndyk masy upadłości złożył w dniu 17.11.2008 r. częściowy plan podziału nr 2 funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 18, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 246/2008 z dnia 2008-12-17 nr pozycji 16029
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Tablica informacyjna upadłości
  Rada Wierzycieli oraz Syndyk Masy Upadłości Przedsiebiorstwa
  BUDOMAL Sp.J. Krzysztof Mitmanski, Zenon Mitmański, Maria Mitmańska, Beata Mitmańska w Ostrzeszowie w upadłosci

  ZAPRASZA
  Do Skladania w drodze przetargu ofert nabycia samochodów terenowych:

  - marki Opel FRONTRA 2,2 TD nr rej. POT F166,rok prod. 2000,
  - marki Opel FRONTRA 2,2 TD nr rej. POT C171,rok prod. 2000,

  Szczegółowe dane o przedmiocie sprzedazy, regulaminu przetargu można uzuskać w Sądzie rejonowym w kaliszu ul. A.Asnyka 56a
  ( tel: 062 76-57-705, 062 76-75-788 lub 062-76-57-863) lub u Syndyka Masy Upadłości nr tel: 0 600-888-987.


  CENA WYWOŁAWCZA NETTO 46.900,00 zł. Wadium 4.690,00 zł

  Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zapieczetowanej i zabezpieczonej kopercie z wyrażnym dopiskiem OFERTA PRZETARGOWA BUDOMAL SP.J. ( umieszczonej pod adresem Sędzia Komisarz BUDOMAL Sp.J. V wydział Gospodarczy
  ul. Asnyka 56A, 62-800 Kalisz) oraz wpłacenia wadium 4.690,00 zł. w terminie do dnia 22.11.2008r na rachunek Masy Upadłości konto bankowe:

  Bank BPH Oddział w Kaliszu
  72-1060 0076 0000 3200 0118 7659

  Oferta winna zawierać: datę, imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego pferenta (wpis do KRS lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) adres, nr telefonu, numer NIP, REGON, oferowana cene, sposób jej zapłaty lub inne propozycje przetargowe, kopię dowodu wplaty wadium, oswiadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedazy oraz regulaminu przetargu i braku zastrzeżeń co do stanu, oswiadczenie o zobowiazaniu sie do pokrycia przez oferenta wszelkich opłat zwiazanych z kupnem samochodów.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbedzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24.11.2008r. godz. 10.00 sala nr 1 w SAdzie Rejonowym w kaliszu Wydział V Gospodarczy ul. Asnyka 56a.

  o wyniku przetargu oferencji zostaną powiadomieni przez syndyka niezwłocznie. na nabywcy ciążą wszelkie koszty zwiazane z nabyciem samochodów.

  Organizatorzy prztargu zastrzegają sobie prawo do:
  1. zamknecia bez wyboru którejkolwiek z ofert albo
  uniewaznienia albo odwołania bez podania przyczyny,
  2. w przypadku braku rozstrzygniecia przetargu, wyznaczenie
  nowego terminu przetargu wraz z warunkami jego prowadzenia
  3. prowdzenia dodoatkowych negocjacji z możliwością końcowego
  licytywania ceny. Licytacja odbywać się będzie ustnie w
  drodze postań przy czym wysokość jednorazowego postapienia
  wynosi minimum 4.690,00 zł.
  4. swobodnego wyboru najkorzystnejszej oferty. 2. [ BIURO SYNDYKA ][1-1 ]