Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

Wybrana upad��o����

[1-1 ]
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ANMAR Spółka Jawna Maria i Andrzej Chmielińscy w Ostródzie w upadłości likwidacyjnej
  14-100 Ostróda ul.Hurtowa 7
  tel. 089 541 21 92 fax 089 541 21 92
  KRS: 0000105006 NIP: 741-000-78-73 REGON: 510216886 RHB:
  Sędzia Komisarz SSR Mariusz Gregorowicz http://
  Sąd Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział: V Gospodarczy
  82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 8/12
  tel. (0-55) 611-27-33 fax (0-55) 611-27-33
  Sygnatura akt V GUp 5/05
  Data ogłoszenia upadłości 2005-06-30
  EKD: 51 handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami

  Data ukończenia postępowania 2009-10-15
  Syndyk Kalita Eugeniusz kalitae@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/kalitae.html


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ANMAR Spółka jawna Maria, Andrzej Chmielińscy w Ostródzie. Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł. 16/02. [BM-11685/2002]

  Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 października 2002 r., sygn. akt V Ukł. 16/02: I. Otworzył postępowanie układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ANMAR Spółki jawnej Maria, Andrzej Chmielińscy w Ostródzie. II. Termin sprawdzania wierzytelności wyznaczył na dzień 10 grudnia 2002 r., godz. 1230, sala 325, i na dzień 17 grudnia 2002 r., godz. 1300, sala 325, w budynku tutejszego Sądu. III. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Czapiewskiej. IV. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Henryka Gradowskiego, zam.: ul. Wodna 11, 10-190 Olsztyn.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 231/2002 z dnia 2002-11-29 nr pozycji 12072
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-LOWE "ANMAR" SPÓŁKA JAWNA MARIA I ANDRZEJ CHMIELIŃSCY w Ostródzie. KRS 0000105006. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GU 21/05, V GUp 5/05. [BM-9042/2005]

  Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż orzeczeniem z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie o sygn. akt V GU 21/05 postanowiono: I. Ogłosić upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "ANMAR" Spółki jawnej Maria i Andrzej Chmielińscy w Ostródzie (KRS 0000105006), obejmującą likwidację majątku. II. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności. III. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. IV. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Grażyny Dąbrowskiej. V. Wyznaczyć syndyka w osobie Eugeniusza Kality. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 5/05.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 155/2005 z dnia 2005-08-10 nr pozycji 9472
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-LOWE "ANMAR" SPÓŁKA JAWNA MARIA I ANDRZEJ CHMIELIŃSCY w Ostródzie. KRS 0000105006. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt V Gup 5/05. [BM-14933/2005]

  Sędzia komisarz masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "ANMAR" Spółki jawnej Maria i Andrzej Chmielińscy w Ostródzie w upadłości obejmującej likwidację majątku, sygn. akt V Gup 5/05, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 311) i w terminie 2 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia można złożyć sprzeciw.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 008/2006 z dnia 2006-01-11 nr pozycji 445
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ANMAR Spółka jawna Andrzej i Maria Chmielińscy w Ostródzie, w upadłości. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 5/05. [BMSiG-10628/2009]

  Sędzia komisarz masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ANMAR Spółki jawnej Andrzej i Maria Chmielińscy w Ostródzie, sygn. akt V GUp 5/05, zawiadamia, iż wyłożony został ostateczny plan podziału funduszy masy, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 8-12 (pokój 311) i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" można wnieść przeciwko ostatecznemu planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 154/2009 z dnia 2009-08-10 nr pozycji 10391
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-LOWE "ANMAR" SPÓŁKA JAWNA MARIA I ANDRZEJ CHMIELIŃSCY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ostródzie. KRS 0000105006. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 5/05. [BMSiG-14497/2009]

  Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 października 2009 r. w sprawie V GUp 5/05 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "ANMAR" Spółki Jawnej Andrzeja i Marii Chmielińskich w Ostródzie. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Elblągu za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
  Informacja znajduje się w MSiG nr 220/2009 z dnia 2009-11-10 nr pozycji 14067
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-LOWE "ANMAR" SPÓŁKA JAWNA MARIA I ANDRZEJ CHMIELIŃSCY w Ostródzie. KRS 0000105006. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 5/05. [BM-5306/2006]

  Sędzia komisarz masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ANMAR Spółki jawnej Maria i Andrzej Chmielińscy w Ostródzie w upadłości obejmującej likwidację majątku, sygn. akt V Gup 5/05, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela TBD S.A. w Dębicy, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 311). W terminie 2 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia można złożyć sprzeciw.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 097/2006 z dnia 2006-05-19 nr pozycji 5874
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-LOWE "ANMAR" SPÓŁKA JAWNA MARIA I ANDRZEJ CHMIELIŃSCY w Ostródzie. KRS 0000105006. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 5/05. [BM-5316/2006]

  Sędzia komisarz masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ANMAR Spółki jawnej Maria i Andrzej Chmielińscy w Ostródzie w upadłości obejmującej likwidację majątku, sygn. akt V GUp 5/05, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, dotycząca wierzyciela ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli i KLINK INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Olsztynie, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 311). W terminie 2 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia można złożyć sprzeciw.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 097/2006 z dnia 2006-05-19 nr pozycji 5875
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


 2. [ BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]