Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...[1-1 ]
 1. Common Spółka z o.o.
  04-041 Warszawa ul.Ostrobramska 101
  tel. 810-25-85 fax 672-09-99
  KRS: 0000196922 NIP: 113-04-76-440 REGON: 011949916 RHB:
  Sędzia Komisarz Marcin Krawczyk http://
  Sąd Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy Wydział: X Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych
  00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 82
  tel. (0-22) 622-86-57 fax (0-22) 622-86-58
  Sygnatura akt X GUp 149/06
  Data ogłoszenia upadłości 2005-05-25
  EKD: 52 handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa...
  Termin zgłaszania wierzytelności 2005-06-26
  Syndyk Hińcz Jan Lech hinczl@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/hinczl.html


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  COMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000196922. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt XVII GU 258/05. [BM-6544/2005]

  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, z dnia 25 maja 2005 r., sygn. akt XVII GU 258/05, ogłoszono upadłość Common spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z opcją likwidacyjną. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marcina Krawczyka, wyznaczono syndyka w osobie Jana Hińcza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się obwieszczenia o wezwaniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności i wnioski należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82, z podaniem sygn. akt.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 114/2005 z dnia 2005-06-14 nr pozycji 6996
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  COMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000196922. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt XVII GUp 64/05. [BM-13314/2005]

  Sędzia komisarz ogłasza, że w sprawie Common Spółka z o.o. w upadłości, sygn. akt XVII GUP 64/05, została sporządzona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział XVII Gospodarczy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 233/2005 z dnia 2005-12-01 nr pozycji 13797
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  COMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000196922. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt X GUp 149/06. [BM-1454/2006]

  Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Common Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt X GUp 149/06, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Marszałkowska 82. Ewentualne zarzuty przeciwko planowi podziału można wnieść w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 036/2006 z dnia 2006-02-20 nr pozycji 1975
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  COMMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000196922. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt X GUp 149/06. [BM-8650/2007]

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie o sygn. akt X GUp 149/06 ukończono postępowanie upadłościowe COMMON Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie obejmujące likwidację majątku dłużnika.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 136/2007 z dnia 2007-07-16 nr pozycji 9110
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


 2. [ BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]