Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

Wybrana upad��o����

[1-1 ]
 1. BUDEXPORT Spółka z.o.o.
  01-199 Warszawa ul.Leszno 21
  tel. (0-22) 569-51-11 832-18-32 fax (0-22) 833-37-30
  KRS: 0000056021 NIP: 526-030-63-88 REGON: 001336251 RHB:
  Sędzia Komisarz Joanna Troc http://
  Sąd Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacji
  00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 82
  tel. (0-22) 622-86-57 fax (0-22) 622-86-58
  Sygnatura akt X GUP 83/06
  Data ogłoszenia upadłości 2004-10-19
  EKD: 45 budownictwo
  Termin zgłaszania wierzytelności 2004-12-05
  Nadzorca Hińcz Jan Lech hinczl@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/hinczl.html


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  BUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000056021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt XVII GU 950/04. [BM-11244/2004]

  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, z dnia 19 października 2004 r., sygn. akt XVII GU 950/04, ogłoszono upadłość BUDEXPORT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z możliwością zawarcia układu. Postanowiono pozostawić zarząd własny upadłemu co do całości jego majątku, wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Troc, wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Jana Hińcza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się obwieszczenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności i wnioski należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82, z podaniem sygnatury akt.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 215/2004 z dnia 2004-11-03 nr pozycji 11584
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  BUDEXPORT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000056021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt XVII Gup 136/04. [BM-2506/2005]

  Sędzia komisarz ogłasza, że w sprawie BUDEXPORT Sp. z o.o. w upadłości z możliwością zawarcia układu, sygn. akt XVII Gup 136/04, została sporządzona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział XVII Gospodarczy, ul. Marszałkowska 82, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 058/2005 z dnia 2005-03-23 nr pozycji 2985
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  BUDEXPORT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000056021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt XVII GUp 136/04. [BM-7065/2005]

  Sędzia komisarz ogłasza, że w sprawie BUDEXPORT Sp. z o.o. w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, sygn. akt XVII Gup 136/04, została sporządzona dodatkowa lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział XVII Gospodarczy, ul. Marszałkowska 82, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 123/2005 z dnia 2005-06-27 nr pozycji 7536
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  BUDEXPORT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000056021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt XVII GUp 136/04. [BM-9817/2005]

  Sędzia komisarz ogłasza, że w sprawie BUDEXPORT Sp. z o.o. w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, sygn. akt XVII Gup 136/04, została sporządzona dodatkowa lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział XVII Gospodarczy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 170/2005 z dnia 2005-09-01 nr pozycji 10252
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  BUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000056021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt XVII GUp 136/04. [BM-5696/2005]

  Sędzia komisarz ogłasza, że w sprawie BUDEXPORT Sp. z o.o. w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, sygn. akt XVII GUp 136/04, została sporządzona dodatkowa lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 104/2005 z dnia 2005-05-31 nr pozycji 6073
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  BUDEXPORT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000056021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt X GUp 83/06. [BM-9315/2006]

  Sędzia komisarz ogłasza, że w sprawie BUDEXPORT Sp. z o.o. w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, sygn. akt X GUp 83/06, zostały sporządzone dodatkowa listy wierzytelności. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział X Gospodarczy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 150/2006 z dnia 2006-08-03 nr pozycji 9664
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


 2. [ BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]