Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...



[1-1 ]
 1. Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze UNIPROM S.A w upadłości
  03-828 Warszawa ul.Mińska 69
  tel. 48 0-22 810 49 57 fax 0 -22 810 49 57
  KRS: 0000142534 NIP: 113-01-07-412 REGON: 011286858 RHB: 45656
  Sędzia Komisarz Solak Tomasz http://
  Sąd Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy Wydział: X Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych
  00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 82
  tel. (0-22) 622-86-57 fax (0-22) 622-86-58
  Sygnatura akt X U 42/06
  Data ogłoszenia upadłości 2002-10-08
  EKD: 22 działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  Termin zgłaszania wierzytelności 2002-11-08
  Syndyk Hińcz Jan Lech hinczl@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/hinczl.html


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze UNIPROM S.A. w Warszawie, w upadłości. RHB 45656. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 grudnia 1995 r., sygn. akt XVII U 237/02. [BM-10610/2002]

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, ul. Świętokrzyska 12, postanowieniem z dnia 8 października 2002 r. w sprawie o sygn. akt XVII U 237/02 ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Poligraficzno-Wydawniczego UNIPROM S.A., ustanawiając Sędzią komisarzem SSR Dariusza Czajkę i syndykiem masy upadłości Tomasza Palaszka. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi zgodnie z wymogami art.150-152 Prawa upadłościowego.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 208/2002 z dnia 2002-10-25 nr pozycji 10965
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO- -WYDAWNICZE UNIPROM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000142534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X U 42/06. [BM-11960/2007]

  Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Poligraficzno-Wydawniczego UNIPROM S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X U 42/06, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Marszałkowska 82, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w prasie i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 194/2007 z dnia 2007-10-05 nr pozycji 12438
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO- -WYDAWNICZE UNIPROM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000142534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r., sygn. akt X U 42/06. [BMSiG-1570/2009]

  Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Przedsiębiorstwa Poligraficzno-Wydawniczego UNIPROM S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X U 42/06. Na postanowienie można złożyć zażalenie do Sądu w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 030/2009 z dnia 2009-02-12 nr pozycji 1772
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


 2. [ BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]