Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...[1-1 ]
  SZUKAJ
 1. ABEX S.A.
  KRS 2908141641
  Regon
  Liczba akcji 200
  Procent kapitału podmiotu jaki stanowią podane akcje 0.49 %.
  Wartość wyceny jednej akcji 30.00 zł
  Czy występuje zabezpieczenie?
  Opis zabezpieczenia (jeżeli występuje)
  Jakieś zabezpieczenieww

  Opis uprzywilejowania akcji (jeżeli występuje)
  Uprzywilejowanyweee

  Opis dodatkowych warunków dotyczących akcji
  Warunkieee

  Uwagi dodatkowe
  Uwagieee
  Data aktualizacji: 2016-03-10

 2. [ Zobacz UPADŁOŚĆ | BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]