Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

Plan - Master

Komputerowy system analityczny do zastosowań ekonomicznych

 

Zamówienie + cennik (plik PDF)


 1. Podstawowe cechy systemu
 2. Podstawowe cechy systemu PLAN-MASTER są następujące:

  • automatyzacja procesów przetwarzania danych finansowych przedsiębiorstw, oparta na standardowych wzorach sprawozdań finansowych i formułach typowych wskaźników finansowych, stosowanych w celu oceny steadingu wybranej jednostki gospodarczej - PLAN-MASTER uwzględnia zmiany wprowadzone w znowelizowanej ustawie o rachunkowości, umożliwiając przekształcenie typowych sprawozdań finansowych z wzoru obowiązującego do 2001 r. na wzór znowelizowany;
  • skrócenie do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na analizę bieżących danych finansowych jednostki i ich przetworzeniu w celu zbudowania możliwie realnego planu finansowego;
  • umożliwienie analizy wariantów i scenariuszy planu finansowego poprzez zmianę kluczowych elementów jego budowy;
  • automatyczne obliczanie wartości przedsiębiorstwa w aspekcie majątkowym, dochodowym i mieszanym;
  • automatyczna analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w oparciu o standardowe wskaźniki dyskontowe [NPV, IRR, MIRR, ROI, B/C, DRP, BEP];
  • w modułach analitycznych system posiada 2 wersje językowe [polską i angielską], których zmiana następuje automatycznie poprzez wybór opcji oraz umożliwia automatyczne przeliczanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych z waluty polskiej na dolary amerykańskie [USD] lub euro [EUR].

  System PLAN-MASTER jest praktycznym narzędziem analitycznym, obejmującym zarówno dokonywanie analiz i budowanie prognoz jak również docelowo ich prezentację w postaci standardowych raportów finansowych. Jedną z głównych charakterystycznych cech systemu jest jego otwartość i możliwość dokonywania w jego strukturze zmian, odpowiadających preferencjom użytkownika i lub wynikających bezpośrednio ze zmian przepisów rachunkowych. Zmian tych może dokonywać każdy użytkownik we własnym zakresie.


 3. Struktura systemu
 4. System jest rozprowadzany w kilku podstawowych wersjach [modułach]. Aktualna wersja systemu obejmuje następujące moduły analityczne, dystrybuowane na zasadach komercyjnych:

  1. PM/FA [Plan Master - Financial Analysis] - moduł analizy finansowej przedsiębiorstwa;
   zastosowanie: przekształcenie sprawozdań finansowych na nowe wzory zgodne z ustawą o rachunkowości; analiza wskaźnikowa, analiza graficzna [plik raportu do bezpośredniego wydruku], analiza pozycji rynkowej jednostki gospodarczej;
  2. PM/SBE [Plan master - Simple Business Evaluation] - moduł analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa na podstawie danych historycznych [wg metody skorygowanych aktywów netto i uproszczonej metody dochodowej DCF oraz metod mieszanych];
   zastosowanie:
   przekształcenie sprawozdań finansowych na nowe wzory zgodne z ustawą o rachunkowości; analiza wskaźnikowa, analiza graficzna [plik raportu do bezpośredniego wydruku], analiza pozycji rynkowej jednostki gospodarczej; wycena wartości majątkowej, dochodowej [uproszczona] i mieszanej przedsiębiorstwa; wycena wartości reputacji;
  3. PM/BP [Plan Master - Business Plan] - moduł planu finansowego wraz z analizą inwestycji;
   zastosowanie: planowanie inwestycyjne, monitorowanie i wersyfikacja założeń inwestycyjnych, plan finansowy przedsiębiorstwa, uwzględniający efekty realizacji projektów inwestycyjnych;
  4. PM/FV [Plan Master - Full Version] - moduł kompleksowej analizy jednostki i budowy jej planu finansowego + wycena wartości majątkowej, dochodowej [uproszczona] i mieszanej przedsiębiorstwa [moduł pełny];
   moduł posiada wszystkie cechy i możliwości wcześniej wymienionych wersji;
  5. PM/TV [PLAN-MASTER - Training Version, wersja szkoleniowa MEDUSA] - moduł kompleksowej analizy jednostki i budowy jej planu finansowego [moduł ograniczony przeznaczony dla celów szkoleniowych];

  Wymagania sprzętowe

  Zalecane minimum przy użytkowaniu systemu są następujące:

  • procesor: Celeron , Pentium 3 [lub nowszy],
  • pojemność pamięci RAM: min 256 MB,
  • pojemność dysku przeznaczona na pracę systemu: min 200 MB,
  • czytnik CD.

  Wymagania dotyczące wersji arkusza kalkulacyjnego

  System opracowano na bazie aplikacji Microsoft Excel 2000. Doświadczenia wskazują, że system będzie także mógł być wykorzystywany przy zastosowaniu starszej wersji programu: Microsoft Excel 97. Jednocześnie - zgodnie z zapewnieniami producenta oprogramowania - system powinien być bezproblemowo implementowany przy zastosowaniu każdej nowszej wersji Microsoft Excel [np. Microsoft Excel XP].


 5. Prawo autorskie
 6. Autorem i właścicielem praw autorskich do systemu PLAN-MASTER jest mgr inż. MBA Andrzej Półkoszek [kontakt: tel. (022) 701 18 40; fax (022) 701 18 41; GSM 0603 632 580; e-mail: ap@bsv.com.pl; consult@businesservices.com.pl].


 7. Rekomendacje autora

mgr inż. MBA Andrzej Półkoszek

Konsultant ekonomiczno-finansowy wykonujący usługi dla businessu od 1992 roku. Od 1997 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Business Services.

Kontakt:

Józefosław 05-500 Piaseczno, ul.Zorzy Polarnej 13/7

tel. (022) 701 18 40; fax (022) 701 18 41; GSM 0603 632 580;

e-mail: ap@bsv.com.pl; consult@businesservices.com.pl;

http://www.bsv.com.pl; http://www.businesservices.com.pl; http://www.businesservices.pl

Kwalifikacje:

1997-1999: Szkoła Businessu Politechniki Warszawskiej: 2-letnie studia Executive MBA

1992-1993: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych: studium podyplomowe "Pieniądz i Bankowość"

1978-1983: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa [5-letnie studia stacjonarne]

Języki obce:

język angielski

Doświadczenia zawodowe:

13 lat w bankowości [PEKAO S.A.- Departament Exportu Wewnętrznego [sprzedaż dewizowa w kraju]; BRE Bank SA, Departament Kredytów].

2 lata w handlu zagranicznym [Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego VARIMEX].

3 lata w przemyśle [Centrum Elektroniki Profesjonalnej RADWAR].

2 lata w liniach lotniczych [Polskie Linie Lotnicze "LOT"].

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich [SIMP]; od września 1992 roku licencjonowany rzeczoznawca SIMP [specjalność: Ekonomika Przedsiębiorstw i Organizacja Zakładów Przemysłowych].

Autor studium informacyjnego "Leasing w Polsce" - opracowania autoryzowanego przez SIMP-ZORPOT i wydanego w grudniu 1992 roku.

Członek Stowarzyszenia Menedżerów Bankowości, utworzonego przy Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego [1996].

Wykładowca w firmach WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ BOMIS [Wydawnictwo BOMIS PRESS] i EUROFINANCE TRAINING Sp. z o.o. z Warszawy. Cykliczne wykłady na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz dla regionalnych Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ważniejsze odbyte szkolenia i seminaria:

"Zarządzanie, analiza finansowa, marketing-mix oraz ekipa handlowa" - szkolenia specjalistyczne we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG w Warszawie [1992 i 1993].

"Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa" - 3-częściowe szkolenie w Szkole Bankowej w Katowicach, Oddział w Warszawie [1994].

"Wycena nieruchomości" - kurs specjalistyczny w WACETOB Warszawa [1992 i 1993] oraz Polski Bank Rozwoju [1994].

"Procedury przetargowe" - seminarium organizowane przez Bank Światowy, Warszawa [1992].

Klienci:

Wybrane obsługiwane firmy: POLLENA-LECHIA, POLSKIE RADIO S.A., ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, LOT CATERING Sp. z o.o., ALPINUS S.A., ALLIONE CENTRAL EUROPE, ENERGOPOL-TRADE S.A., IGLOTEX, ARTIC POLSKA, CUSHMAN & WAKEFIELD HEALEY & BAKER Sp. z o.o., ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI Sp. z o.o., AMIANTIT NORDCAP PLASTIC Sp. z o.o., PODLASIE - AUTOSTRADY I OBIEKTY GRANICZNE S.A., CENTROSTAL S.A.-Rzeszów, MUNICIPIUM S.A., MASPEX Sp. z o.o., INSTYTUT MARKI POLSKIEJ, POLSERVICE Sp. z o.o.

Uprawnienia przysługujące nabywcy systemu

Autor w ramach udzielanej licencji na użytkowanie systemu przekazuje uprawnienia do jego stosowania użytkownikowi w dwóch następujących zakresach:

pełna licencja do zastosowań zawodowych - uprawnia do stosowania systemu w celach zawodowych [na rzecz własnej jednostki gospodarczej] i zarobkowych [na rzecz osób trzecich] - tzw. Zastosowania nie komercyjne


System opracowany i dystrybuowany przez Business Services

Autor i konsultant: mgr inż. MBA Andrzej Półkoszek

ã Business Services

Doradztwo ekonomiczno-finansowe

mgr inż. MBA Andrzej Półkoszek

Józefosław, 05-500 Piaseczno - Zorzy Polarnej 13/7

Tel. (022) 701 18 40 - Fax (022) 701 18 41

GSM 0603 632 580 - GSM 0601 241 351

http://www.bsv.com.pl - http://www.businesservices.pl

e-mail: ap@bsv.com.pl - e-mail: consult@businesservices.pl

 

Wydawnictwo BOMIS Press

PL 61 062 Poznań, ul.Leszka 31

tel. +48 61 653 29 19, faks +48 61 653 29 21

 

Szkolenie (plik ZIP 1.2MB)

Zamówienie + cennik (plik DOC)