Monitor
Sądowy i Gospodarczy

LOGOWANIE

Portal BANKRUT


Formularz zapytania do bazy Monitora Sądowego i Gospodarczego w zakresie ogłoszeń dotyczących upadłości i układów
Przeszukiwane będą wydania MSiG
od numeru 004/1996 z 1996-05-07
Do numeru 214/2022 z 2022-11-04


Dostępnych już ponad 292700 ogłoszeń.

Pokazanych będzie 20 pierwszych pozycji najbardziej pasujących do danych podanych w poniższym formularzu

Wypełnij przynajmniej jedno pole.
Nazwa podmiotu (lub przy pierwszym zapytaniu część nazwy)
RHB (lub część RHB)
KRS (lub część KRS)
Sygnatura akt (lub część sygnatury)
INSTRUKCJA
1. Wypełnij pola wartościami, które znasz (lub ich część).
2. Pola niewypełnione nie mają wpływu na wynik przeszukiwania.
3. Wielkość liter nie ma znaczenia.
4. Naciśnij przycisk "Szukaj podmiotu"..